معرفی موسسه روان برتر

موسسه غیر تجاری “روشن فکران روان برتر” در سال 1399 به شماره ثبت 121 با مدیریت “خانم سیده عاطفه حسینی نژاد” کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

اهداف موسسه روان برتر برگزاری سمینارها و وبینارهای تخصصی روانشناسی و روانشناختی با اساتید مجرب کشوری به صورت سراسری، برگزاری دوره های روانشناختی ویژه عموم با اساتید مجرب کشوری، ارائه مشاوره تلفنی و حضوری به صورت سراسری، ارائه خدمات از جمله مشاوره پژوهشی تحصیلی و درسی می باشد.

فعالیت‌های موسسه روان برتر

انعقاد قرارداد با کلینیک‌های روانشناسی و مشاوره در سراسر کشور:  

1_کلینیک ارغوان، با مدیریت دکتر هادی هاشمی رزینی (تهران، هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

2_مرکز مشاوره و روان درمانی رایان، با مدیریت دکتر رضا جوهری فرد (اهواز، استادیار دانشگاه)

3_مرکز روانشناسی و مشاوره ی افق امید با مدیریت دکتر علیرضا فیلی (شیراز، رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  

استان فارس)

4_مرکز روانشناسی ومشاوره ی سینا ، با مدیریت دکتر ناصر سراج خرمی (استان خوزستان، دزفول، بازرس سازمان نظام  

روانشناسی و مشاوره ی استان خوزستان)